BR05676-01BR05676-02

แหวนเพชรรหัสสินค้า: BR05676

29,500

Description:

BR05676  :

แหวนเพชรน้ำหนักโดยประมาณ5.4กรัม เพชรน้ำหนักโดยประมาณ0.70กะรัต ประกอบไปด้วย เพชร1เม็ด น้ำหนักโดยประมาณ0.40กะรัต ฝังเพชรขอบบนล่างน้ำหนักโดยประมาณ0.30กะรัตเพชรสวยมาก น้ำ98 เพชรสวยไฟดีวิ้งๆ