BX01714 จี้ไพลินล้อมเพชร 01BX01714 จี้ไพลินล้อมเพชร 02BX01714 จี้ไพลินล้อมเพชร 03

จี้ไพลินล้อมเพชรรหัสสินค้า: BX01714

77,000

Description:

BX01714 :

จี้ไพลินล้อมเพชร ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ8.76กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน)เพชรน้ำหนักรวมโดยประมาณ2.75กะรัต พลอยน้ำหนักโดยประมาณ5กะรัต เพชรสวย ไฟดี ขาว ความกว้างโดยประมาณ5คูณ3.2เซนติเมตร