BX01713 จี้ไพลินล้อมเพชร 01BX01713 จี้ไพลินล้อมเพชร  02BX01713 จี้ไพลินล้อมเพชร 03

จี้ไพลินล้อมเพชรรหัสสินค้า: BX01713

50,000

Description:

BX01713 :

จี้ไพลินล้อมเพชร ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ6.28กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน)เพชรน้ำหนักรวมโดยประมาณ1.02กะรัต พลอยน้ำหนักโดยประมาณ9กะรัต เพชรสวย ไฟดี ขาว ความกว้างโดยประมาณ4คูณ2.2เซนติเมตร