BX01712  จี้ไพลินล้อมเพชร 01BX01712  จี้ไพลินล้อมเพชร 03BX01712  จี้ไพลินล้อมเพชร 02

แหวนไพลินล้อมเพชร (Copy)รหัสสินค้า: BX01712

66,000

Description:

BX01712 :

จี้ไพลินล้อมเพชร ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ10.27กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน)เพชรน้ำหนักรวมโดยประมาณ1.90กะรัต พลอยน้ำหนักโดยประมาณ14กะรัต เพชรสวย ไฟดี ขาว ความกว้างโดยประมาณ4.5คูณ2.5เซนติเมตร