BN02659 สร้อยข้อมือพลอยนพเก้าฝังเพชร 01BN02659 สร้อยข้อมือพลอยนพเก้าฝังเพชร 02BN02659 สร้อยข้อมือพลอยนพเก้าฝังเพชร 03

สร้อยข้อมือพลอยนพเก้าฝังเพชรรหัสสินค้า: BN02659

16,500

Description:

BN02659 :

สร้อยข้อมือพลอยนพเก้าฝังเพชร ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ8.6กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน)เพชรน้ำหนักรวมโดยประมาณ0.25 เพชรสวย ไฟดี ขาว สะอาด ความกว้างโดยประมาณ16.5เซนติเมตร

Tags: