BN02219_สร้อยข้อมือทองคำฝังเพชรซีก_01BN02219_สร้อยข้อมือทองคำฝังเพชรซีก_03

สร้อยข้อมือทองคำฝังเพชรซีกรหัสสินค้า: BN02710

23,000

Description:

BN02710 :

สร้อยข้อมือทองคำฝังเพชรซีก ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ13.5กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน) ความกว้างหน้าโดยประมาณ0.8เซนติเมตร ความยาวโดยประมาณ17,5เซนติเมตร

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,