BN02337_สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม_01BN02337_สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม_02BN02337_สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม_03

สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิมรหัสสินค้า: BN02709

8,300

Description:

BN02709  :

สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม ตัวเรือนน้ำหนักโดยประมาณ5.2กรัม(ชั่งทั้งชิ้นงาน)

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,