092617-003-2x500092617-003-3x500092617-003-1x500

ต่างหูเพชรรหัสสินค้า: BE01534

1,999,000

Description:

BE01534

ต่างหูเพชร ตัวเรือนทองน้ำหนักโดยประมาณ18.99กรัม เพชรสีเหลืองธรรมชาติ2 เม็ด น้ำหนัก3.15,3.09กะรัต เพชรหัวใจ8 เม็ด น้ำหนัก3.68กะรัต  เพชรมาคี4 เม็ด น้ำหนัก0.60กะรัต เพชรหยดน้ำ2 เม็ด น้ำหนัก0.42กะรัต  เพชรกลม2 เม็ด น้ำหนัก0.20กะรัต เพชรฝังรอบน้ำหนักโดยประมาณ1.20กะรัต เพชรสวย น้ำ98

Tags: