BR05709-00000
  รหัสสินค้า - BR05709
  แหวนเพชร
  ราคา : 31,000 บาท
  BR05708-00000
  รหัสสินค้า - BR05708
  แหวนเพชร
  ราคา : 8,300 บาท
  BE01560-0
  รหัสสินค้า - BE01560
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 11,500 บาท
  BE01559-0
  รหัสสินค้า - BE01559
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 13,800 บาท
  BE01558-0
  รหัสสินค้า - BE01558
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 22,500 บาท
  BR05707-0000
  รหัสสินค้า - BR05707
  แหวนเพชร
  ราคา : 12,000 บาท
  BR05706-0000
  รหัสสินค้า - BR05706
  แหวนเพชร
  ราคา : 11,500 บาท
  BR05705-0000
  รหัสสินค้า - BR05705
  แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร
  ราคา : 90,000 บาท
  BR05704-0000
  รหัสสินค้า - BR05704
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 29,900 บาท
  BR05703-0000
  รหัสสินค้า - BR05703
  แหวนมรกตฝังเพชร
  ราคา : 30,500 บาท
  BR05702-0000
  รหัสสินค้า - BR05702
  แหวนเพชร
  ราคา : 37,500 บาท
  BE01557-0
  รหัสสินค้า - BE01557
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 17,000 บาท
  BE01556-0
  รหัสสินค้า - BE01556
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 10,500 บาท
  BR05701-0000
  รหัสสินค้า - BR05701
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 28,900 บาท
  BR05700-0000
  รหัสสินค้า - BR05700
  แหวนมุก South Sea ฝังเพชร
  ราคา : 13,800 บาท
  BR05699-0000
  รหัสสินค้า - BR05699
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 85,000 บาท
  BR05698-0000
  รหัสสินค้า - BR05698
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 33,000 บาท
  BR05699-000
  รหัสสินค้า - BR05697
  แหวนมุกSouth Sea ฝังเพชร
  ราคา : 9,500 บาท
  BR05698-000
  รหัสสินค้า - BR05696
  แหวนเพชร
  ราคา : 10,700 บาท
  BX01744-0
  รหัสสินค้า - BX01744
  จี้โอมฝังเพชร
  ราคา : 12,500 บาท
  BN02751-00
  รหัสสินค้า - BN02751
  สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 22,500 บาท
  BN02750-00
  รหัสสินค้า - BN02750
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 44,800 บาท
  BN02749-00
  รหัสสินค้า - BN02749
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 46,500 บาท
  BE01555-0
  รหัสสินค้า - BE01555
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 7,000 บาท
  BE01554-0
  รหัสสินค้า - BE01554
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 17,000 บาท
  BE01553-0
  รหัสสินค้า - BE01553
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 27,000 บาท
  BN02748-000
  รหัสสินค้า - BN02748
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 88,000 บาท
  BR05696-000
  รหัสสินค้า - BR05695
  แหวนเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BR05694-000
  รหัสสินค้า - BR05694
  แหวนเพชร
  ราคา : 32,000 บาท
  BR05693-000
  รหัสสินค้า - BR05693
  แหวนเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BR05692-000
  รหัสสินค้า - BR05692
  แหวนเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
  BR05691-000
  รหัสสินค้า - BR05691
  แหวนเพชร
  ราคา : 65,000 บาท
  BR05690-000
  รหัสสินค้า - BR05690
  แหวนเพชร
  ราคา : 12,400 บาท
  BR05689-000
  รหัสสินค้า - BR05689
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 12,500 บาท
  BR05688-000
  รหัสสินค้า - BR05688
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 17,000 บาท
  BR05687-000
  รหัสสินค้า - BR05687
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 17,700 บาท
  BR05686-000
  รหัสสินค้า - BR05686
  แหวนเพชร
  ราคา : 12,500 บาท
  BR05685-000
  รหัสสินค้า - BR05685
  แหวนเพชร
  ราคา : 11,000 บาท
  BR05684-000
  รหัสสินค้า - BR05684
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 18,900 บาท
  BR05683-000
  รหัสสินค้า - BR05683
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 24,000 บาท
  BN02747-00
  รหัสสินค้า - BN02747
  สร้อยข้อมือทองคำฝังเพชร
  ราคา : 10,800 บาท
  BN02746-00
  รหัสสินค้า - BN02746
  จี้ทับทรวงพร้อมสร้อยทองคำฝังทับทิม มรกต เพชรซีก
  ราคา : 145,000 บาท
  BR05683-00
  รหัสสินค้า - BR05682
  แหวนเพชร
  ราคา : 87,000 บาท
  BR05682-00
  รหัสสินค้า - BR05681
  แหวนเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BR05681-00
  รหัสสินค้า - BR05680
  แหวนเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BR05680-0
  รหัสสินค้า - BR05679
  แหวนเพชร
  ราคา : 19,500 บาท
  BE01552-0
  รหัสสินค้า - BE01552
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 19,000 บาท
  BE01551-0
  รหัสสินค้า - BE01551
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 35,000 บาท
  BE01550-d0
  รหัสสินค้า - BE01550
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 24,500 บาท
  BE01549-0
  รหัสสินค้า - BE01549
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 23,500 บาท
  BE01548-0
  รหัสสินค้า - BE01548
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 22,000 บาท
  BR05678-00
  รหัสสินค้า - BR05678
  แหวนเพชร
  ราคา : 13,000 บาท
  BR05677-00
  รหัสสินค้า - BR05677
  แหวนเพชร
  ราคา : 26,000 บาท
  BR05676-00
  รหัสสินค้า - BR05676
  แหวนเพชร
  ราคา : 29,500 บาท
  BR05675-00
  รหัสสินค้า - BR05675
  แหวนเพชร
  ราคา : 13,700 บาท
  BR05674-00
  รหัสสินค้า - BR05674
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 9,000 บาท
  BR05673-00
  รหัสสินค้า - BR05673
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 19,500 บาท
  BN02745-00
  รหัสสินค้า - BN02745
  สร้อยคอทองคำฝังมรกต ทับทิม เพชรซีก
  ราคา : 20,500 บาท
  BN02744-00
  รหัสสินค้า - BN02744
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 33,500 บาท
  BN02743-00
  รหัสสินค้า - BN02743
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 25,500 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412