earrings
  BE01524-s
  รหัสสินค้า - BE01524
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 22,000 บาท
  BE01523 ต่างหูทองคำฝังเพชรซีกห้อยมุกSouth Sea 00
  รหัสสินค้า - BE01523
  ต่างหูทองคำฝังเพชรซีกห้อยมุกSouth Sea
  ราคา : 27,000 บาท
  BE01521 ต่างหูบุษราคัมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01521
  ต่างหูบุษราคัมฝังเพชร
  ราคา : 110,000 บาท
  BE01520 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01520
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 75,000 บาท
  BE01519 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01519
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 98,000 บาท
  BE01518 ต่างหูทับทิมล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01518
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 35,000 บาท
  BE01517 ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01517
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 140,000 บาท
  BE01516ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01516
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 72,000 บาท
  BE01515 ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01515
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 24,000 บาท
  BE01514 ต่างหูทับทิมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01514
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 71,000 บาท
  BE01513 ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01513
  ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 47,000 บาท
  BE01512 ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01512
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 25,000 บาท
  BE01511 ต่างหูทับทิมล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01511
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 50,000 บาท
  BE01510 ต่างหูทับทิมล้อมเพช 00
  รหัสสินค้า - BE01510
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 115,000 บาท
  BE01509 ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01509
  ต่างหูมุกSouth
  ราคา : 52,000 บาท
  BE01508 ต่างหูทับทิมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01508
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 58,000 บาท
  BE01507 ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01507
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 89,000 บาท
  BE01506 ต่างหูทับทิมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01506
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 35,000 บาท
  BE01505 ต่างหูทับทิมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01505
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 66,000 บาท
  BE01504 ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01504
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 111,000 บาท
  BE01503 ต่างหูพลอยฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01503
  ต่างหูพลอยฝังเพชร
  ราคา : 47,800 บาท
  BE01502 ต่างหูเพช 00
  รหัสสินค้า - BE01502
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BE01501 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01501
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 52,000 บาท
  BE01500 ต่างหูมุกSouth Sea-ทับทิมล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01500
  ต่างหูมุกSouth Sea-ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 98,000 บาท
  BE01499 ต่างหูไพลินล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01499
  ต่างหูไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 67,000 บาท
  BE01498 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01498
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 155,000 บาท
  BE01497 ต่างหูบุษราคัมฝังฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01497
  ต่างหูบุษราคัมฝังฝังเพชร
  ราคา : 82,000 บาท
  BE01496 ต่างหูทับทิมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01496
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 150,000 บาท
  BE01494 ต่างหูทับทิมฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01494
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 113,000 บาท
  BE01493 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01493
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 105,000 บาท
  BE01492 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01492
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 60,000 บาท
  BE01491 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01491
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 80,000 บาท
  BE01489 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01489
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 49,000 บาท
  BE01488 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01488
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 62,000 บาท
  BE01487 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01487
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE01486 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01486
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 150,000 บาท
  BE01485 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01485
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 79,000 บาท
  BE01484 ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01484
  ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 56,000 บาท
  BE01483 ต่างหูบุษราคัมล้อมเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01483
  ต่างหูบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 96,000 บาท
  BE01481 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01481
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 90,000 บาท
  BE01480 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01480
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 119,000 บาท
  BE01478 ต่างหูพลอยฝังเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01478
  ต่างหูพลอยฝังเพชร
  ราคา : 25,000 บาท
  BE_img5697_thumb
  รหัสสินค้า - BE01477
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 34,000 บาท
  BE_img8294_thumb
  รหัสสินค้า - BE01476
  ต่างหูหยกล้อมเพชร
  ราคา : 15,000 บาท
  BE_img4156_thumb
  รหัสสินค้า - BE01475
  ต่างหูทองคำฝังเพชรซีก
  ราคา : 18,900 บาท
  BE01473 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01473
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BE_img_0606_thumb
  รหัสสินค้า - BE01472
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE_img_0608_thumb
  รหัสสินค้า - BE01471
  ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 35,000 บาท
  BE_img_0528_thumb
  รหัสสินค้า - BE01470
  ต่างหูไพลินฝังเพชร
  ราคา : 49,000 บาท
  BE01469 ต่างหูเพชร 00
  รหัสสินค้า - BE01469
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 25,000 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412