new arrivals
  BN02538 กำไลไพลินทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02538
  กำไลไพลินทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 24,000 บาท
  BN02537 สร้อยข้อมือทองคำฝังไพลิน_00
  รหัสสินค้า - BN02537
  สร้อยข้อมือทองคำฝังไพลิน
  ราคา : 25,500 บาท
  BN02536 สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม_00
  รหัสสินค้า - BN02536
  สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม
  ราคา : 22,000 บาท
  BN02535_สร้อยคอทับทิมมรกตไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02535
  สร้อยคอทับทิมมรกตไพลินฝังเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
  BX_img4637_thumb
  รหัสสินค้า - BX01604
  พระเจ้าคุณนรทองคำล้อมกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BX_img4627_thumb
  รหัสสินค้า - BX01603
  พระหลวงปู่ทวดทองคำล้อมกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 20,000 บาท
  BX_img4620_thumb
  รหัสสินค้า - BX01602
  พระหลวงพ่อบ้านแหลมทองคำล้อมกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 22,000 บาท
  BX_img4614_thumb
  รหัสสินค้า - BX01601
  พระหลวงพ่อโสธรทองคำล้อมกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 24,000 บาท
  BX_img4612_thumb
  รหัสสินค้า - BX01600
  พระนางพญาสก.ทองคำล้อมกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 31,000 บาท
  BX_img4602_thumb
  รหัสสินค้า - BX01599
  พระไพรีพินาศทองคำล้อมกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 31,000 บาท
  BN_img4593_thumb
  รหัสสินค้า - BN02534
  กำไลทองคำฝังพลอยเพชร
  ราคา : 87,000 บาท
  BN_img4892_thumb
  รหัสสินค้า - BN02533
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 93,000 บาท
  BN_img4884_thumb
  รหัสสินค้า - BN02532
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 145,000 บาท
  BN_img4867_thumb
  รหัสสินค้า - BN02531
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 255,000 บาท
  BN02531_สร้อยคอทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02530
  สร้อยคอทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 83,000 บาท
  BN02530_สร้อยคอทองคำฝังทวาราวดี_00
  รหัสสินค้า - BN02530
  สร้อยคอทองคำฝังทวาราวดี
  ราคา : 27,000 บาท
  BN02529_สร้อยข้อมือทองคำฝังทวาราวดี_00
  รหัสสินค้า - BN02529
  สร้อยข้อมือทองคำฝังทวาราวดี
  ราคา : 10,500 บาท
  BN02528_สร้อยข้อมือทองคำฝังทวาราวดี_00
  รหัสสินค้า - BN02528
  สร้อยข้อมือทองคำฝังทวาราวดี
  ราคา : 15,000 บาท
  BR05233_แหวนทองคำฝังเพชรซีก_00
  รหัสสินค้า - BR05233
  แหวนทองคำฝังเพชรซีก
  ราคา : 42,000 บาท
  BR05232_แหวนแบล็คสตาร์ฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05232
  แหวนแบล็คสตาร์ฝังเพชร
  ราคา : 43,000 บาท
  BN02527_สร้อยข้อมือทองคำฝังไพลิน_00
  รหัสสินค้า - BN02527
  สร้อยข้อมือทองคำฝังไพลิน
  ราคา : 29,000 บาท
  BN02526_สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02526
  สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BN02525_สร้อยข้อมือนพเก้าฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02525
  สร้อยข้อมือนพเก้าฝังเพชร
  ราคา : 27,000 บาท
  BN_img4877_thumb
  รหัสสินค้า - BN02524
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 125,000 บาท
  BN_img4860_thumb
  รหัสสินค้า - BN02523
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 167,000 บาท
  BN_img4851_thumb
  รหัสสินค้า - BN02522
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 270,000 บาท
  BN_img4837_thumb
  รหัสสินค้า - BN02521
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 80,000 บาท
  BN_img4828_thumb
  รหัสสินค้า - BN02520
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 129,000 บาท
  BN_img4812_thumb
  รหัสสินค้า - BN02519
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 174,000 บาท
  BN_img4826_thumb
  รหัสสินค้า - BN02518
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 140,000 บาท
  BN_img4794_thumb
  รหัสสินค้า - BN02517
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 310,000 บาท
  BN_img4805_thumb
  รหัสสินค้า - BN02516
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 270,000 บาท
  BE_img4790_thumb
  รหัสสินค้า - BE01316
  ต่างหูบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BN02515_สร้อยข้อมือนพเก้าฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02515
  สร้อยข้อมือนพเก้าฝังเพชร
  ราคา : 14,000 บาท
  BR05231_แหวนทับทิมล้อมเพชร _00
  รหัสสินค้า - BR05231
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
  BR05230_แหวนบุษราคัมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05230
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 23,000 บาท
  BN02514__กำไลไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02514
  กำไลไพลินฝังเพชร
  ราคา : 45,000 บาท
  BN02513_กำไลเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02513
  กำไลเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
  BN02512_สร้อยข้อมือเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02512
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 38,000 บาท
  BN02511_สร้อยข้อมือเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02511
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 19,000 บาท
  BR_img4734_thumb
  รหัสสินค้า - BR05229
  แหวนทองคำฝังทับทิม
  ราคา : 23,000 บาท
  BN_img4938_thumb
  รหัสสินค้า - BN02510
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 220,000 บาท
  BN_img4951_thumb
  รหัสสินค้า - BN02509
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 130,000 บาท
  BN_img4932_thumb
  รหัสสินค้า - BN02508
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BN_img4915_thumb
  รหัสสินค้า - BN02507
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 79,000 บาท
  BN_img4923_thumb
  รหัสสินค้า - BN02506
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 79,000 บาท
  BN_img4910_thumb
  รหัสสินค้า - BN02505
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 83,000 บาท
  BN_img4900_thumb
  รหัสสินค้า - BN02504
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 74,000 บาท
  BN_img4417_thumb
  รหัสสินค้า - BN02503
  สร้อยคอหยกล้อมเพชร
  ราคา : 340,000 บาท
  BN02502_สร้อยคอพร้อมจี้ทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02502
  สร้อยคอพร้อมจี้ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 450,000 บาท
  BR05228_แหวนทับทิมไพลินฝังเพช_00
  รหัสสินค้า - BR05228
  แหวนทับทิมไพลินฝังเพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BN02501_สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02501
  สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 79,000 บาท
  BN02500_สร้อยข้อมือไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02500
  สร้อยข้อมือไพลินฝังเพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BN02499_สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02499
  สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE01315_ต่างหูไพลินฝังเพชร _00
  รหัสสินค้า - BE01315
  ต่างหูไพลินฝังเพช
  ราคา : 51,000 บาท
  BE01314_ต่างหูไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01314
  ต่างหูไพลินฝังเพชร
  ราคา : 71,000 บาท
  BX01598_จี้มุกSouth Seaฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01598
  จี้มุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 74,000 บาท
  BR05227_แหวนบุษราคัมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05227
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 95,000 บาท
  BR05226_แหวนมรกตล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05226
  แหวนมรกตล้อมเพชร
  ราคา : 325,000 บาท
  BR05225_แหวนมรกตล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05225
  แหวนมรกตล้อมเพชร
  ราคา : 400,000 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412