new arrivals
  BX_img9829_thumb
  รหัสสินค้า - BX01644
  จี้ทับทิมฝังเพชร (Copy)
  ราคา : 57,000 บาท
  BX_img9847_thumb
  รหัสสินค้า - BX01643
  จี้ทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BR_img6055_thumb
  รหัสสินค้า - BR05316
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 155,000 บาท
  BX_img5292_thumb
  รหัสสินค้า - BX01642
  จี้ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 180,000 บาท
  BE_img5309_thumb
  รหัสสินค้า - BE01349
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 18,800 บาท
  BR_img5315_thumb
  รหัสสินค้า - BR05315
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 145,000 บาท
  BR_img5354_thumb
  รหัสสินค้า - BR05314
  แหวนเพชร
  ราคา : 108,000 บาท
  BR_img5337_thumb
  รหัสสินค้า - BR05313
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 198,000 บาท
  BR_img5332_thumb
  รหัสสินค้า - BR05312
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 159,000 บาท
  BR_img5320_thumb
  รหัสสินค้า - BR05311
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 93,000 บาท
  BN_img5293_thumb
  รหัสสินค้า - BN02566
  สร้อยคอทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 480,000 บาท
  BN_img5302_thumb
  รหัสสินค้า - BN02565
  สร้อยคอทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 338,000 บาท
  BN_img5281_thumb
  รหัสสินค้า - BN02564
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 580,000 บาท
  BE_img5900_thumb
  รหัสสินค้า - BE01348
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 38,000 บาท
  BE_img5909_thumb
  รหัสสินค้า - BE01347
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 50,000 บาท
  BE_img5891_thumb
  รหัสสินค้า - BE01346
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BX_img5892_thumb
  รหัสสินค้า - BX01641
  จี้ทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 37,000 บาท
  BX_img6549_thumb
  รหัสสินค้า - BX01640
  จี้เพชร
  ราคา : 120,000 บาท
  BN02563_กำไลหยกฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02563
  กำไลหยกฝังเพชร
  ราคา : 16,000 บาท
  BN02562_สร้อยคอเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02562
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 55,000 บาท
  BN02561_กำไลทองคำฝังทับทิม_00
  รหัสสินค้า - BN02561
  กำไลทองคำฝังทับทิม
  ราคา : 38,000 บาท
  BX01639_จี้หยกหุ้มทอง_00
  รหัสสินค้า - BX01639
  จี้หยกหุ้มทอง
  ราคา : 9,000 บาท
  BX01638_จี้หยกหุ้มทอง_00
  รหัสสินค้า - BX01638
  จี้หยกหุ้มทอง
  ราคา : 7,900 บาท
  BX01637_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01637
  จี้เพชร
  ราคา : 56,000 บาท
  BR05310_แหวนทองคำฝังพลอย_00
  รหัสสินค้า - BR05310
  แหวนทองคำฝังพลอย
  ราคา : 22,000 บาท
  BR05309_แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05309
  แหวนเพชร
  ราคา : 23,000 บาท
  BR05308_แหวนทองคำฝังเพชรซีก_00
  รหัสสินค้า - BR05308
  แหวนทองคำฝังเพชรซีก
  ราคา : 43,000 บาท
  BR05307_แหวนทองคำฝังเพชรซีก_00
  รหัสสินค้า - BR05307
  แหวนทองคำฝังเพชรซีก
  ราคา : 43,000 บาท
  BR05306_แหวนหยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05306
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 54,000 บาท
  BR05305_แหวนไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05305
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 19,000 บาท
  BR05304_แหวนทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05304
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BR05303_แหวนไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05303
  แหวนไพลินฝังเพชร
  ราคา : 23,000 บาท
  BR05302_แหวนทองฝังหยก_00
  รหัสสินค้า - BR05302
  แหวนทองฝังหยก
  ราคา : 19,000 บาท
  BR05301_แหวนไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05301
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 42,000 บาท
  BR05300_แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05300
  แหวนเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BR05299_แหวนทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05299
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 39,000 บาท
  BR05298_แหวนหยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05298
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 30,000 บาท
  BR05297_แหวนทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05297
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 40,000 บาท
  BR_img6073_thumb
  รหัสสินค้า - BR05296
  แหวนทองคำฝังพลอย
  ราคา : 8,500 บาท
  BN_img6040_thumb
  รหัสสินค้า - BN02559
  กำไลทองคำฝังเพชรซีกไม่รองซับ
  ราคา : 28,000 บาท
  BE_img6030_thumb
  รหัสสินค้า - BE01345
  ต่างหูไพลินฝังเพชร
  ราคา : 58,000 บาท
  BN_img6089_thumb
  รหัสสินค้า - BN02558
  สร้อยมุกSouth Sea
  ราคา : 65,000 บาท
  BR_img6065_thumb
  รหัสสินค้า - BR05295
  แหวนเพชร
  ราคา : 56,000 บาท
  BR_img6096_thumb
  รหัสสินค้า - BR05294
  แหวนเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BR_img6062_thumb
  รหัสสินค้า - BR05292
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 145,000 บาท
  BN_img6081_thumb
  รหัสสินค้า - BN02557
  สร้อยคอทองคำฝังไพลิน
  ราคา : 14,000 บาท
  BN_img6021_thumb
  รหัสสินค้า - BN02556
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 170,000 บาท
  BX_img6020_thumb
  รหัสสินค้า - BX01636
  เข็มกลัดเพชร
  ราคา : 100,000 บาท
  BR_img6005_thumb
  รหัสสินค้า - BR05291
  แหวนเพชร
  ราคา : 62,000 บาท
  BN_img6014_thumb
  รหัสสินค้า - BN02555
  สร้อยมุกSouth Seaสีเทา
  ราคา : 53,000 บาท
  BN02554 สร้อยคอเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02554
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 289,000 บาท
  BN02553 สร้อยข้อมือเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02553
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 135,000 บาท
  BN02552 สร้อยข้อมือเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02552
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BR05290 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05290
  แหวนเพชร
  ราคา : 54,000 บาท
  BR05289 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05289
  แหวนเพชร
  ราคา : 93,000 บาท
  BR05288 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05288
  แหวนเพชร
  ราคา : 63,000 บาท
  BR05287 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05287
  แหวนเพชร
  ราคา : 67,000 บาท
  BR05286 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05286
  แหวนเพชร
  ราคา : 57,000 บาท
  BX_img5998_thumb
  รหัสสินค้า - BX01635
  จี้ไพลินฝังเพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BR_img5990_thumb
  รหัสสินค้า - BR05285
  แหวนไพลินฝังเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412