new arrivals
  BX01473_จี้เพชร _00
  รหัสสินค้า - BX01473
  จี้เพชร
  ราคา : 58,000 บาท
  BX01472_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01472
  จี้เพชร
  ราคา : 52,000 บาท
  BX01471_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01471
  จี้เพชร
  ราคา : 64,000 บาท
  BX01470_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01470
  จี้เพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BX01469_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01469
  จี้เพชร
  ราคา : 62,000 บาท
  BX01468_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01468
  จี้เพชร
  ราคา : 82,000 บาท
  BR04899_แหวนทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04899
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 87,000 บาท
  BR04898_แหวนมุกSOUTH SEAล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04898
  แหวนมุกSOUTH SEAล้อมเพชร
  ราคา : 92,000 บาท
  BR04897_แหวนทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04897
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 110,000 บาท
  BN02407_กำไลเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02407
  กำไลเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BR_img3399_thumb
  รหัสสินค้า - BR04896
  แหวนพลอยฝังเพชร
  ราคา : 49,000 บาท
  BR_img3371_thumb
  รหัสสินค้า - BR04895
  แหวนเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BX_img3450_thumb
  รหัสสินค้า - BX01467
  จี้มุกSouth Seaล้อมเพชร
  ราคา : 145,000 บาท
  BE_img3459_thumb
  รหัสสินค้า - BE01186
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE_img3467_thumb
  รหัสสินค้า - BE01185
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 62,000 บาท
  BX_img3329_thumb
  รหัสสินค้า - BX01466
  จี้เพชร
  ราคา : 62,000 บาท
  BX_img3352_thumb
  รหัสสินค้า - BX01465
  จี้เพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BX_img3337_thumb
  รหัสสินค้า - BX01464
  จี้เพชร
  ราคา : 68,000 บาท
  BX_img3345_thumb
  รหัสสินค้า - BX01463
  เข็มกลัดพระรูปรัชการที่9ล้อมเพชร
  ราคา : 85,000 บาท
  BE_img3861_thumb
  รหัสสินค้า - BE01184
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 88,000 บาท
  BE_img3857_thumb
  รหัสสินค้า - BE01183
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 54,000 บาท
  BX01462_จี้หยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01462
  จี้หยกล้อมเพชร
  ราคา : 30,000 บาท
  BX01460_เข็มกลัดพระรูปรัชการที่5ล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01460
  เข็มกลัดพระรูปรัชการที่5ล้อมเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE_img3791_thumb
  รหัสสินค้า - BE01182
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 89,000 บาท
  BE_img3795_thumb
  รหัสสินค้า - BE01181
  ต่างหูมรกตล้อมเพชร
  ราคา : 70,000 บาท
  BX_img3809_thumb
  รหัสสินค้า - BX01461
  จี้มรกตล้อมเพชร
  ราคา : 68,000 บาท
  BE_img3913_thumb
  รหัสสินค้า - BE01180
  ต่างหูมุกฝังเพชร
  ราคา : 51,000 บาท
  BR_img3782_thumb
  รหัสสินค้า - BR04894
  แหวนทับทิมไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BR_img3775_thumb
  รหัสสินค้า - BR04893
  แหวนพลอยล้อมเพชร
  ราคา : 85,000 บาท
  BR_img3904_thumb
  รหัสสินค้า - BR04892
  แหวนนพเก้าเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BR_img3893_thumb
  รหัสสินค้า - BR04891
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 46,000 บาท
  BR_img3902_thumb
  รหัสสินค้า - BR04890
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BR_img3889_thumb
  รหัสสินค้า - BR04889
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BR_img3879_thumb
  รหัสสินค้า - BR04888
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 110,000 บาท
  BR_img3871_thumb
  รหัสสินค้า - BR04887
  แหวนมรกตล้อมเพชร
  ราคา : 240,000 บาท
  BR04886_แหวนหยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04886
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 138,000 บาท
  BR04885_แหวนบุษราคัมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04885
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 94,000 บาท
  BR04884_แหวนไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04884
  แแหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 68,000 บาท
  BR04883_แหวนหยกล้อมเพชร _00
  รหัสสินค้า - BR04883
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 235,000 บาท
  BR04882แหวนหยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04882
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BR04881_แหวนหยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04881
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BN02406_สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02406
  สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 112,000 บาท
  BX01459_จี้หยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01459
  จี้หยกล้อมเพชร
  ราคา : 25,000 บาท
  BX01459_จี้ทับทิมล้อมเพชร _00
  รหัสสินค้า - BX01458
  จี้ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 120,000 บาท
  BX01457_จี้ทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01457
  จี้ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BN02405_กำไลนพเก้าฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02405
  กำไลนพเก้าฝังเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BR04880_แหวนหยกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04880
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 42,000 บาท
  BR04879_แหวนมุกล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04879
  แหวนมุกล้อมเพชร
  ราคา : 38,000 บาท
  BR_img3737_thumb
  รหัสสินค้า - BR04878
  แหวนไพลินฝังเพชร
  ราคา : 74,000 บาท
  BR_img3657_thumb
  รหัสสินค้า - BR04877
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
  BR_img3609_thumb
  รหัสสินค้า - BR04876
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 68,000 บาท
  BR_img3606_thumb
  รหัสสินค้า - BR04875
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 98,000 บาท
  BR_img3734_thumb
  รหัสสินค้า - BR04874
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 98,000 บาท
  BR_img3058_thumb
  รหัสสินค้า - BR04873
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 75,000 บาท
  BR_img2998_thumb
  รหัสสินค้า - BR04872
  แหวนมรกตล้อมเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BR04871_แหวนทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04871
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 94,000 บาท
  BR04870_แหวนทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04870
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 72,000 บาท
  BE01179_ต่างหูทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01179
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 99,800 บาท
  BR04869_แหวนทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04869
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 76,000 บาท
  BE01178_ต่างหูทับทิมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01178
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 86,000 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412