new arrivals
  BR05147 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05148
  แหวนเพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BN02460 แหวนเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05147
  แหวนเพชร
  ราคา : 110,000 บาท
  BN02469_กำไลเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02469
  กำไลเพชร
  ราคา : 37,000 บาท
  BN_img2989_thumb
  รหัสสินค้า - BN02468
  สร้อยข้อมือเพชร
  ราคา : 145,000 บาท
  BN_img2951_thumb
  รหัสสินค้า - BN02467
  กำไลเพชร
  ราคา : 210,000 บาท
  BR_img2906_thumb
  รหัสสินค้า - BR05146
  แหวนเพชร
  ราคา : 53,000 บาท
  BR_img2911_thumb
  รหัสสินค้า - BR05145
  แหวนเพชร
  ราคา : 24,000 บาท
  BR_img2888_thumb
  รหัสสินค้า - BR 05144
  แหวนเพชร
  ราคา : 18,000 บาท
  BR_img2917_thumb
  รหัสสินค้า - BR05143
  แหวนเพชร
  ราคา : 18,000 บาท
  BR05142_แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร _00
  รหัสสินค้า - BR05142
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 48,000 บาท
  BR05137_แหวนไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05137
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 98,000 บาท
  BR05136_แหวนไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR05136
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 100,000 บาท
  1573สร้อยคอเพชรพร้อมจี้ไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02466
  สร้อยคอเพชรพร้อมจี้ไพลินฝังเพชร
  ราคา : 158,000 บาท
  BN02465_สร้อยข้อมือหยกล้อมเพชร _00
  รหัสสินค้า - BN02465
  สร้อยข้อมือหยกล้อมเพชร
  ราคา : 120,000 บาท
  BN02464_สร้อยข้อมือบุษราคัมฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02464
  สร้อยข้อมือบุษราคัมฝังเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BN02463_สร้อยข้อมือไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02463
  สร้อยข้อมือไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 153,000 บาท
  BN02462_สร้อยคอไพลินล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02462
  สร้อยคอไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 278,000 บาท
  BE01298_ต่างหูเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01298
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 38,000 บาท
  BE01297_ต่างหูไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01297
  ต่างหูไพลินฝังเพชร
  ราคา : 39,000 บาท
  BE_img1977_thumb
  รหัสสินค้า - BE01296
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 120,000 บาท
  BE_img1885_thumb
  รหัสสินค้า - BE01295
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BE_img1999_thumb
  รหัสสินค้า - BE01294
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BX_img1795_thumb
  รหัสสินค้า - BX01584
  จี้เพชร
  ราคา : 49,000 บาท
  BX_img2043_thumb
  รหัสสินค้า - BX01583
  หลวงชินราชทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 22,000 บาท
  BR_img0496_thumb
  รหัสสินค้า - BE01293
  ต่างหูบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 50,000 บาท
  BR_img0486_thumb
  รหัสสินค้า - BR05135
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 130,000 บาท
  BX_img0479_thumb
  รหัสสินค้า - BX01582
  จี้ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 159,000 บาท
  BR_img0465_thumb
  รหัสสินค้า - BR05134
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 148,000 บาท
  BR_img0447_thumb
  รหัสสินค้า - BR05133
  แหวนหยกล้อมเพชร
  ราคา : 143,000 บาท
  BX_img2091_thumb
  รหัสสินค้า - BX01581
  เข็มกลัดพร้อมจี้มุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 34,000 บาท
  BN_img2143_thumb
  รหัสสินค้า - BN02461
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 50,000 บาท
  BN_img2133_thumb
  รหัสสินค้า - BN02460
  สร้อยคอเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE_img1947_thumb
  รหัสสินค้า - BE01292
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE01291_ต่างหูเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01291
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 52,000 บาท
  BE01290_ต่างหูเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01290
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 73,000 บาท
  BE01289_ต่างหูมุกSouth Seaล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01289
  ต่างหูมุกSouth Seaล้อมเพชร
  ราคา : 58,000 บาท
  BE01288_ต่างหูเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01288
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 33,000 บาท
  BE01287_เพชต่างหูเพช_00
  รหัสสินค้า - BE01287
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BE01286_ต่างหูทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01286
  ต่างหูทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BX_img2099_thumb
  รหัสสินค้า - BX01580
  เข็มกลัดพร้อมจี้มุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 28,000 บาท
  BX_img2105_thumb
  รหัสสินค้า - BX01579
  จี้มุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 44,000 บาท
  BN_img2082_thumb
  รหัสสินค้า - BN02459
  สร้อยข้อมือทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 185,000 บาท
  BE_img1933_thumb
  รหัสสินค้า - BE01285
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 64,000 บาท
  BE_img1981_thumb
  รหัสสินค้า - BE01284
  ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 46,000 บาท
  BE_img2015_thumb
  รหัสสินค้า - BE01283
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 69,000 บาท
  BE_img1899_thumb
  รหัสสินค้า - BE01282
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE_img1959_thumb
  รหัสสินค้า - BE01281
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 47,000 บาท
  BE_img2025_thumb
  รหัสสินค้า - BE01280
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BE_img2029_thumb
  รหัสสินค้า - BE01279
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 68,000 บาท
  BE_img1927_thumb
  รหัสสินค้า - BE01278
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 92,000 บาท
  BE_img1891_thumb
  รหัสสินค้า - BE01277
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 80,000 บาท
  BE01276_ต่างหูเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01276
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 55,000 บาท
  BE01275_ต่างหูเพชร_00
  รหัสสินค้า - BE01275
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 42,000 บาท
  BX01578_หลวงพ่อโตทองคำกรอบทองฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01578
  หลวงพ่อโตทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 24,000 บาท
  BX01577_หลวงพ่อโตทองคำกรอบทองฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01577
  หลวงพ่อโตทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 31,000 บาท
  BX01576_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01576
  จี้เพชร
  ราคา : 79,000 บาท
  BX01575_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01575
  จี้เพชร
  ราคา : 35,000 บาท
  BX01574_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01574
  จี้เพชร
  ราคา : 39,000 บาท
  BX01573_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01573
  จี้เพชร
  ราคา : 62,000 บาท
  BX01572_จี้เพชร_00
  รหัสสินค้า - BX01572
  จี้เพชร
  ราคา : 58,000 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412