new arrivals
  BR_img8156_thumb
  รหัสสินค้า - BR04646
  แหวนเพชร
  ราคา : 77,000 บาท
  BX_img8161_thumb
  รหัสสินค้า - BX01404
  พระนาคปรกทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 34,000 บาท
  BX_img8168_thumb
  รหัสสินค้า - BX01403
  พระโสธรทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 27,000 บาท
  BX_img8177_thumb
  รหัสสินค้า - BX01402
  พระไพรีพินาศทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 32,000 บาท
  BX_img8187_thumb
  รหัสสินค้า - BX01401
  พระพุทธชินราชทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 32,000 บาท
  BX_img8172_thumb
  รหัสสินค้า - BX01400
  พระนางพญาทองคำกรอบทองฝังเพชร
  ราคา : 43,000 บาท
  BR_img 7809_thumb
  รหัสสินค้า - BR04645
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 21,000 บาท
  BR_img 7791_thumb
  รหัสสินค้า - BR04644
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 36,000 บาท
  BR_img 7832_thumb
  รหัสสินค้า - BR04643
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 35,000 บาท
  BR_img 7822_thumb
  รหัสสินค้า - BR04642
  แหวนหยกฝังเพชร
  ราคา : 32,000 บาท
  BR_img 7842_thumb
  รหัสสินค้า - BR04641
  แหวนเพชร
  ราคา : 49,000 บาท
  BR_img7572_thumb
  รหัสสินค้า - BR04640
  แหวนงาช้างทองคำลงยาฝังทับทิม
  ราคา : 7,500 บาท
  BR_img7565_thumb
  รหัสสินค้า - BR04639
  แหวนทองคำลงยาฝังปะการัง
  ราคา : 15,000 บาท
  BR_img7548_thumb
  รหัสสินค้า - BR04638
  แหวนทองคำลงยาฝังทับทิม
  ราคา : 18,900 บาท
  BR_img7544_thumb
  รหัสสินค้า - BR04637
  แหวนทองคำลงยาฝังทับทิม
  ราคา : 15,700 บาท
  BR_img7553_thumb
  รหัสสินค้า - BR04636
  แหวนทองคำลงยาฝังทับทิม
  ราคา : 16,900 บาท
  BN02340_สร้อยคอมุกฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02340
  สร้อยคอมุกฝังเพชร
  ราคา : 195,000 บาท
  BR04635_แหวนทองคำฝังเพชรซีกมรกตทับทิม_00
  รหัสสินค้า - BR04635
  แหวนทองคำฝังเพชรซีกมรกตทับทิม
  ราคา : 22,000 บาท
  BN02339_สร้อยคอทองคำฝังทับทิม_00
  รหัสสินค้า - BN02339
  สร้อยคอทองคำฝังทับทิม
  ราคา : 19,000 บาท
  BN02338_สร้อยคอทองคำฝังทับทิม_00
  รหัสสินค้า - BN02338
  สร้อยคอทองคำฝังทับทิม
  ราคา : 14,800 บาท
  BX01399_จี้กามเทพทองคำ_00
  รหัสสินค้า - BX01399
  จี้กามเทพทองคำ
  ราคา : 9,000 บาท
  BX01398_จี้มังกรทองคำ_00
  รหัสสินค้า - BX01398
  จี้มังกรทองคำ
  ราคา : 5,900 บาท
  BN02337_สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม_00
  รหัสสินค้า - BN02337
  สร้อยข้อมือทองคำฝังทับทิม
  ราคา : 7,900 บาท
  BN02336_สร้อยคอไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BN02336
  สร้อยคอไพลินฝังเพชร
  ราคา : 199,000 บาท
  BR04634_แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04634
  แหวนมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 59,000 บาท
  BR04633_แหวนบุษราคัมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04633
  แหวนบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 63,000 บาท
  BE_img5512_thumb
  รหัสสินค้า - BE01080
  ต่างหูหยกล้อมเพชร
  ราคา : 73,000 บาท
  BE_img5519_thumb
  รหัสสินค้า - BE01079
  ต่างหูบุษราคัมล้อมเพชร
  ราคา : 73,000 บาท
  BR_img7195_thumb
  รหัสสินค้า - BR04632
  แหวนไพลินล้อมเพชร
  ราคา : 78,000 บาท
  BR_img7209_thumb
  รหัสสินค้า - BR04631
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 33,000 บาท
  BX_img7181_thumb
  รหัสสินค้า - BX01397
  จี้มุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 63,000 บาท
  BX_img7169_thumb
  รหัสสินค้า - BX01396
  จี้ทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 188,000 บาท
  BX_img7159_thumb
  รหัสสินค้า - BX01395
  จี้นพเก้าเพชร
  ราคา : 44,000 บาท
  BX_img7061_thumb
  รหัสสินค้า - BX01394
  จี้เพชร
  ราคา : 46,000 บาท
  BE_img7051_thumb
  รหัสสินค้า - BE01078
  ต่างหูเพชร
  ราคา : 58,000 บาท
  BE_img7045_thumb
  รหัสสินค้า - BE01076
  ต่างหูมุกSouth Seaฝังเพชร
  ราคา : 55,000 บาท
  BE_img7033_thumb
  รหัสสินค้า - BE01077
  ต่างหูหยกล้อมเพชร
  ราคา : 180,000 บาท
  BX_img7023_thumb
  รหัสสินค้า - BX01393
  จี้ทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 38,000 บาท
  BE_img7425_thumb
  รหัสสินค้า - BE01075
  ต่างหูมุกSouth Sea ฝังเพชร
  ราคา : 120,000 บาท
  BR_img7407_thumb
  รหัสสินค้า - BR04630
  แหวนไพลินฝังเพชร
  ราคา : 84,000 บาท
  BE_img7403_thumb
  รหัสสินค้า - BE01074
  ต่างหูทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 57,000 บาท
  BR_img7391_thumb
  รหัสสินค้า - BR04629
  แหวนมรกตฝังเพชร
  ราคา : 130,000 บาท
  BR_img7371_thumb
  รหัสสินค้า - BR04628
  แหวนมรกตฝังเพชร
  ราคา : 89,000 บาท
  BE_img7447_thumb
  รหัสสินค้า - BE01073
  ต่างหูมุกSouth Sea ฝังเพชร
  ราคา : 75,000 บาท
  BE_img7435_thumb
  รหัสสินค้า - BE01072
  ต่างหูมุกSouth Sea ฝังเพชร
  ราคา : 88,000 บาท
  BR_img7355_thumb
  รหัสสินค้า - BR04627
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 46,000 บาท
  BR04626_แหวนทับทิมล้อมเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04626
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 63,000 บาท
  BR04625_แหวนพลอยฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04625
  แหวนพลอยฝังเพชร
  ราคา : 39,000 บาท
  BR04624_แหวนไพลินฝังเพชร_00
  รหัสสินค้า - BR04624
  แหวนไพลินฝังเพชร
  ราคา : 54,000 บาท
  BR04623_แหวนทองคำฝังไพลิน_00
  รหัสสินค้า - BR04623
  แหวนทองคำฝังไพลิน
  ราคา : 8,000 บาท
  BE01071_ต่างหูทองคำลงยาฝังพลอย_00
  รหัสสินค้า - BE01071
  ต่างหูทองคำลงยาฝังพลอย
  ราคา : 9,400 บาท
  BR04622 แหวนทับทิมล้อมเพชร_00 -new
  รหัสสินค้า - BR04622
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 75,000 บาท
  BR04621 แหวนทับทิมล้อมเพชร_00-new
  รหัสสินค้า - BBR04621
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 97,000 บาท
  BR04620_แหวนทับทิมล้อมเพชร_00-new
  รหัสสินค้า - BR04620
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 111,000 บาท
  BR04619_แหวนทับทิมล้อมเพชร_00-new
  รหัสสินค้า - BR04619
  แหวนทับทิมล้อมเพชร
  ราคา : 195,000 บาท
  BR_img7341_thumb
  รหัสสินค้า - BR04618
  แหวนมรกตฝังเพชร
  ราคา : 29,000 บาท
  BR_img7331_thumb
  รหัสสินค้า - BR04617
  แหวนบุษราคัมฝังเพชร
  ราคา : 25,000 บาท
  BR_img7311_thumb
  รหัสสินค้า - BR04616
  แหวนทับทิมฝังเพชร
  ราคา : 39,000 บาท
  BR_img7518_thumb
  รหัสสินค้า - BR04615
  แหวนเพชร
  ราคา : 67,000 บาท
  BX_img7500_thumb
  รหัสสินค้า - BX01392
  จี้บุษราคัมฝังเพชร
  ราคา : 143,000 บาท
qrcode

ขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม Bluediamond9.com

เราคัดสรรเครื่องประดับหลุดจำนำและของมือหนึ่งหลากหลายรูปแบบทั้ง เครื่องเพชร-พลอย
เครื่องทองโบราณ นาฬิกา พระเครื่องมาให้เลือกซื้อและจับจองกัน จากโรงรับจำนำในเครือของเราเอง
ด้วยคุณภาพและราคายุติธรรม ขอบคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนสินค้าของเรา
และเรามั่นใจว่าทุกท่านจะประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นัดดูสินค้าหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด ติดต่อคุณป้อม 

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1460412